Om VEGLA

Om VEGLA

Hörsel&Hälsa VEGLA AB  är ett familjeföretag som startades 2013 i Lycksele av Åhse och Lars. Namnet VEGLA är de första bokstäverna på Åhse, Lars, deras barn och dåvarande hund.  2013 så var det i en mindre skala med fokus på hörapparater och hjälpmedel, men nu erbjuds ett större utbud av tjänster och rådgivning samt så utgår vi numera från Umeå, Västerbotten.  


Vi på Hörsel och Hälsa VEGLA AB värnar om helhetsbilden, du ska känna dig trygg med information och hörseltekniska lösningar. Med vår utgångspunkt i Umeå, Västerbotten så jobbar vi för att i högsta möjliga mån kunna komma dit du befinner dig.